Östen Warnerbring

” Jag tillhör den sista generationen artister som fick vara med om HELA grammofonutvecklingen.”