Köket / Kantinen

Den fysiska miljön

Vi producerar 2 måltider till ca. 35 personer varje dag. Detta görs i ett jämnt tempo, eftersom det finns en tidsram som måste vi hålla. Du kommer att ingå i ett team där alla är beroende av varandra.
Vi strävar efter att skapa en realistisk bild av ett möjligt restaurangkök, där vi producerar rätter med fokus på ekologisk frukt, grönsaker och kött från vår egen uppfödning.

I menyplaneringen så har vi bara ett fåtal upprepningar av rätter, eftersom detta ger motivation till förnyelse och nyfikenhet på att prova nya recept.

Under tiden man utför uppgifterna, så finns det en naturlig samtal om teorier.

När du arbetar i köket, så finns det utrymme för dig att komma med egna menyförslag eller dina egna initiativ, som att baka en tårta eller sylta grönsaker från trädgården.
I köket väcks ens smak – lukt och visuella sinnen, och vi gör mat mer inbjudande med rätt färgsättning.

I köket har vi följande arbetetsmoment som vi erbjuder undervisning  i:
– Hygien – självkontroll
– Hantering av verktyg – Maskiner
– Begreppet jord till bord
– Bestäm säsongens grönsaker
– Ekologi – hållbarhet
– Beredning av råvaror som kött och grönsaker
– Bakning – betning – matlagning – matlagning
– Behandling av grönsaker för frysen
– Kött (förpackning)
– näringspolitik
– portionsstorlekar
– kostnadsomfördelning
– nutrition
– Rengöring

Vi arbetar också med att förebygga och hjälpa till med viktproblem, och vi har en gemensam hållning om kost. De boende behandlas med medicin där man kan uppleva förändrad hunger som en av biverkningarna och det finns därför en större risk för viktökning.