Musik, kropp och rörelse 


Musik, Kropp och Motion-verkstad

Ensemble
Varje fredag är musik-ensemblen i modul 2. Det finns inget krav för musikalisk förmåga, bara viljan finns. Att delta är frivilligt. Om du har registrerat dig för musik så är det ditt eget ansvar att medverka, du blir därför inte hämtad om du inte dyker upp. Deltagandet kan också vara enkelt, att bara se eller lyssna. Det är viktigt att vi har roligt medan vi spelar. Under perioder kan vi utöva ett mer riktat projekt, där vi till exempel övar för en konsert.

I ensemblen så arbetar vi utifrån disciplin som är vanligt i bandsammanhang. Att alla har möjlighet – och rätt – att komma med förslag till innehållet. Repertoar och stil bestäms gemensamt. Du bestämmer själv om du vill sjunga eller spela ett instrument.

Att vi arbetar som att vara ett vanligt band gör att vi kan bearbeta den enskilda och gemensamma respekten och ansvaret för varandra, då man ibland försummar sina egna behov snarare än gemenskapen. Detta utvecklas när vi möter upp, inte stojjar i pauserna, acceptera varandras musikaliska nivå och godtar varandras musikpreferenser mm. Det finns möjligheter för oss att ha musikaliska utbyten med andra institutioner. Vi kan resa till andra för att lära och inspireras av dem, eller vi har besökare där vi visar hur vi arbetar med musiken. På detta sätt kan vi hitta nya metoder till musiken, och vi etablerar en relation. Det finns en hög grad av social träning i musik på Egholt just för att vi arbetar som band där vi är en av dem som ska hitta vår plats, och ge plats. Vi är beroende av uppmärksamhet till varandra att vi måste lyckas med de mål vi tillsammans har satt upp. Vi har ett 70 kvadratmeters rum med all musikutrustning behövs.

Individuell undervisning
Under veckan finns det flera moduler med individuell handledning på områden där individen uttrycker ett behov. Man kan sjunga, spela gitarr eller bas. Arbetet är ofta att förbereda personer bättre för fredagens ensemble. Det kan vara att förstärka uttal / artikulation i sånger, stärka sångtekniken, öva på delar i en låt på ett instrument, förbättra koncentrationen, öka kroppsuppfattningen, etc.

Det undervisas vanligen en åt gången, men det kommer samtidigt att finnas ett antal (vanligen en eller två) som tittar på. Detta kan vara en fördel eftersom många får hjälp med att hantera sin blyghet, och istället möjligheten att fokusera på förmågan att koncentrera sig (genom att inte låta sig distraheras). Som lyssnare är det fördelaktigt att också lära sig och inspireras av andra. Individuell undervisning kan också innebära att andra medverkar under samma tid, men det är då tydligt vem som tar emot det enskilda undervisning. Genom erfarenheter ihop med musiken, så finns det en förnuftig grund med att koppla kroppsmedveten ihop med musik.

En del av arbetet idag med musiken med de boende är medvetenheten om hur kroppen fungerar, hur man känner för sin egen kropp, andning, hållning, jordning, etc. Allt detta som är en del av det som ligger som grund för att utöva musik.

Body Therapy Verkstad
Den fysisk terapin är baserad på M Brown och A Löwens tankar och teorier om kroppsövningar. I detta är grounding (jordförbindelse) och ökad insikt om sitt egna kroppsliga välbefinnande, ett grundläggande element. Vi övar oss på att respektera och hålla egna gränser, medvetenheten om vår andning och hur den kan användas som ett verktyg för att hitta din egen inre frid. Hur du använder musik som avslappning eller meditationsverktyg.

Den första delen av en ”kroppsmodul” inleds med att medvetenhetsgöra en positiv upplevelse. Vi talar om en positiv upplevelse från denna dagen eller dagen innan, och fokuserar på vilken aktiv del individen själv haft i upplevelsen. Vi insisterar på att dagen innehållit något positivt. På detta sätt kan vi plantera en positiv prägel hos var och en, resten av dagen.

Vi har kroppsarbete där vi söker kontakt med vår egen kropp. Det kan vara att observera andning, notera ömma muskler och leder, trötthet, etc. Efter detta så arbetar med att andas ända ner i magen, och har övningar som frigör kroppsliga spänningar och blockeringar som man har. Vi arbetar även utomhus, när vädret tillåter. Här fokuseras det på sinnena: dofter, ljud och fysisk kontakt med naturens element. Detta stärker närvaron, koncentrationsförmågan och uppmärksamheten. Slutligen använder vi musik och t ex  ”kuldynor” för avkoppling.

Målet med kropps-terapin är att på sikt ge de boende verktyg för att påverka den egna kroppen till att lugna och balansera, så att ev. pn-medicinering kan minskas.

Rörelse verkstad
Varje dag ger en möjlighet för fysisk aktivitet, som stöds och styrs av en anställd. Målet är att röra sig så att pulsen går upp och att man blir medveten om det. Det kan vara i form av långa promenader i rask takt, cykling, löpning, styrketräning eller något annat. Varje onsdag förmiddag har vi sport på programmet.
Vi kallar det ”på tvärs”, eftersom det drar över alla andra vanliga aktiviteter. Det finns alltid två anställda och innehållet handlar om lek, rörelse och friluftsliv och försegår i modul 1 och 2. Här har du all möjlighet att bli lyssnad på och att påverka innehållet, och efter detta ansvarar alla för att deltaga och stödja gruppens aktiviteter.

Möjliga aktiviteter kan vara:
– Badminton – Tennis – Bordtennis
– Ishockey
– Volleyboll – Basket – Dodgeball – Fotboll
– Gevärsskytte – Bågskytte
– Strength – självförsvar
– Besök till Kroppens Hus (gym och fitnesscenter)
– Yoga – tai chi
– Klättring
– Cykling
– Kanoting
– Promenader och jogging
– Simning
– Avslappning
– Utflykter – tältning
– Fiske
– Orientering
– Konstruktion och användning av bocardbana etc.

Ett av målen med ”på tvärs” är att öka de boendes kunskap om aktivitetsmöjligheterna i det lokala området. Detta kan skapa ett intresse för att vara aktiv på sin fritid och därmed leta efter andra nätverk och sociala relationer än de som ges på Egholt. Varje fredag avslutar vi arbetsveckan med en fotbollsmatch för dem som har lust. Alla andra  samlas runt banan och njuter av samtal medan andra spelar. Efter matchen får vi en läsk och önskar varandra en god helg.